Vannskade

Har du fått vannskade på mobilen din eller et annet elektronisk produkt så har du kommet på riktig plass. Aller først ta det med ro, ikke stress og les listen over det viktigste å tenke på:

 • Ikke få panikk. Det blir som regel bare værre om du gjør noe i panikk.
 • Er mobilen fortsatt på, så slå den av. Er den allerede av så ikke prøv å slå den på. Fjern batteriet om mulig.
 • Ikke sett lading på det.
 • Ikke legg den i ris.

Hvorfor? Tingene listet over er de største årsakene til at vondt blir verre når det kommer til vannskade. Det vil også gjøre vår jobb mye vanskeligere dersom vi skal hjelpe deg med produktet ditt. Vi beskriver mer om dette under.

Hva skal du gjøre?

Du kan komme innom til oss med produktet for proffesjonel hjelp eller du kan prøve å fikse det selv. 

Lever til oss

 1. For du vannskade så husk på tingene beskrevet øverst. Ikke slå produktet på, ikke sett på lading og ikke legg den i ris.
 2. Lever produktet til oss snarest mulig etter vannskaden har skjedd. Vi gjør så en gratis vurdering i lag med deg og gir deg et pristilbud.
 3. Vi åpner produktet og sørger for at alt vannet blir tørket.
 4. Når vi er sikre på at alt vannet er tørket vekk så gjør vi undersøkelser av alle komponenter for å sjekke skadeomfanget.
 5. Avhenging av om våre råd øverst på siden blir fulgt så er det som regel stor sjangse for at skadene er minimale. Utifra hva skadeomfanget er så gjør vi en vurdering på om det må gjøres noe mer eller ikke.

Gjør det selv

Alt beskrevet under gjøres på eget ansvar. Vi anbefaler at du bruker ESD armbånd for alle stegene under. Er du ikke godt nok jordet kan det få ytterligere konsekvenser for elektronikken.

 1. For du vannskade så husk på tingene beskrevet øverst. Ikke slå produktet på, ikke sett på lading og ikke legg den i ris.
 2. La oss ta utgangspunkt i at du har fått vannskade på mobilen din. Det er viktig at du for åpnet opp mobilen så fort som mulig og kobler fra batteriet. Om mulig ta batteriet ut av mobilen.
 3. Tørk så vekk alt det synlige vannet. Det er masse plasser i en mobil hvor vann kan ligge og du ikke kommer til.
 4. Når du har gjort det så koble fra alle koblingspunkter inne i mobilen og legg alt utenom batteriet i en varmeovn på 60 grader celcius. La det ligge der i ca 1-2 timer. Ikke bruk mikroovn!
 5. Når du er sikker på at all fuktighet er tørket så vask hovedkort og andre komponenter med 90% isopropanol alkohol også kjent som blårens. Man kan bruke klut og en tannkost. Bruker du tannkost eller lignenede så er det viktig at du børster forsiktig over komponentene. Er du for hardhent kan mindre komponenter løsne fra hovedkortet. Dette gjør du for å fjerne korrosjon.
 6. Når du har gjort alt dette og er sikker på at all fukt og korosjon er fjernet fra elektronikken så kan du sette produktet ditt sammen igjen og teste det. Forhåpentligvis fungerer alt som det skal. Det er ikke uvanlig at batteriet dør eller blir veldig dårlig etter vannskade.

Spørsmål og svar

Hvorfor ikke ris?

Å legge et vannskadet produkt i ris er noe vi alle har hørt om og ofte det første man prøver når en har fått vannskade på, for eksempel mobilen sin. Logiken bak det er at ris suger til seg vann noe som er helt sant. Men dagens mobiler er som regel vannresistent eller vanntett. Dette betyr dessverre at det er lettere for vann å komme seg inn enn det er å komme seg ut igjen. For at vann først skal komme seg inn i mobilen så må det et vist trykk til. Trykket som ofte må til for at vann kommer seg inn er ikke mulig å oppnå fra innsiden av mobilen.

En annen ting er at med en gang det kommer vann på elektrnikk så skjer skaden

Min mobil er vanntett. Er ikke vannskade da dekket av garanti?

Svaret her er dessverre vanskelig, men i utgangspunktet nei.
Når du kjøper en ny mobil som er vanntett så må det utføres et førstegangsoppsett på den. En del av det førstegangsoppsettet er å godkjenne produsenten sine vilkår for bruk av produktet. I disse vilkårene under «garanti» står som regel en setning tilsvarende dettte: «Garantien dekker ikke ytre påvirkinger som fysiske skader, fallskade eller vannskade».

Hvor vidt dette er riktig juridisk sett i Norge kan vi ikke svare på.