Vi fortsetter med reduserte åpningstider. Vil foreløpig gjelde til slutten av Januar.